LEDERIET udvikler høj Social Kapital

 

Der er god grund til at sætte Social Kapital på dagsordenen, for det giver resultater. Organisationer som opbygger tillid, retfærdighed, fair processer og godt samarbejde om kerneopgaven kan forbedre både kvalitet, produktivitet, trivsel og innovationsevne.

 

LEDERIET leder involverende processer, der udvikler jeres Sociale Kapital.

 

Afdelingsleder Helle Mortensen fra bostedet Valmuehaven oplever, at det i høj grad nytter at gå i gang. "Vi har taget fat i nogen ting, som vi tidligere har haft svært ved. Denne gang er vi lykkedes, og det har sat positive spor i vores hverdag. Alle har taget ejerskab for de mål, vi har sat os for vores Sociale Kapital, og medarbejderne tager fat i tingene. Vi oplever, at det forløb, vi har været igennem, gør en god forskel i vores dagligdag”.

 

Et forløb der løfter jeres Sociale Kapital

 

Her er eksempel på et overskueligt udviklingsforløb om udvikling af Social Kapital. Forløbet resulterer i både fælles viden, fælles mål og opfølgning på handleplaner. Forløbet strækker sig over fire halve seminardage.

 

FØRSTE SEMINAR: Indblik i jeres Sociale Kapital

I får fælles forståelse for begreberne i Social Kapital og går sammen på opdagelse efter gode eksempler på, hvordan I praktiserer god Social Kapital i hverdagen. Seminaret resulterer i en fælles temperaturmåling på, I hvor høj grad I oplever tillid, samarbejde og fair processer hos jer.

 

ANDET SEMINAR: Det er handling, der skaber forvandling

I indkredser potentielle forbedringsområder og drøfter indsatser, som I tror på kan øge jeres Sociale Kapital endnu mere. I bliver enige om, hvad I vil opnå, og når seminaret er slut, har I sammen udarbejdet handleplaner for, hvad I vil gøre for at nå jeres mål. Efter seminaret udarbejder hver deltager også en personlig handleplan som støtte til at holde blikket fast på målet.

 

TREDJE SEMINAR: Positiv forstærkning af Social Kapital indsatsen

I evaluerer på jeres indsats og får et fælles billede af, hvordan det går med at udføre de handlinger, I aftalte på andet seminar. Vi identificerer og glæder os over jeres positive landvindinger og skærper opmærksomheden på de eventuelle områder, hvor I gerne vil opleve en endnu tydeligere forbedring. Det er handling, der skaber forvandling.

 

FJERDE SEMINAR: Mit bidrag til vores Sociale Kapital

I får konkrete dialogredskaber til, hvordan I kan støtte hinanden i hverdagen i at gøre det, I tror på øger jeres Sociale Kapital. I reflekterer over, hvordan det går med at nå de mål, I har besluttet i jeres personlige handleplan. I træner i at give hinanden konstruktiv feedback og får positiv sparring fra kollegerne på jeres egen indsats i hverdagen.

 

Referencer

Vi har bl.a. bidraget til at øge den sociale kapital i Aalborg Kommune og på EUC Nord.

LEDERIET er medlem af