LEDERIET leder organisationsudviklings-processer

 

Vi er eksperter i procesledelse af organisations-udviklingsforløb. Det kan fx være udvikling af trivsel og samspil, værdiprocesser, identitetsudvikling, målsætningsprocesser, udvikling af organisationens Sociale Kapital eller udvikling af en teambaseret samarbejdsform i organisationen.

 

Vi er eksperter i at omsætte kundens idé og udviklingsbehov til design af et procesforløb, der flytter organisationen i den ønskede retning.

 

Sammen med kunden opstiller vi klare mål for opgaven. Vi sikrer, at alle relevante interessenter involveres undervejs i forløbet. Vores erfaring er, at det skaber kvalitet og holdbare løsninger, når man involverer dem, som bliver berørt. Det skaber ejerskab, og implementeringen sker allerede i det øjeblik, interessenterne inddrages i en dialog om mål og løsninger. Vi skaber fremdrift i processen og sikrer, at den nødvendige kommunikation finder sted. Vi tilfører relevant viden til deltagerne indenfor de områder, vi selv er eksperter. Og inddrager andre videnspersoner fra vores netværk, hvor det er relevant.

 

Vores tilgang er styrkebaserede metoder og involverende procesledelse. Vi lægger vægt på:

 

  • At målene giver mening for interessenterne.
  • At gode relationer mellem deltagerne i processen skaber de bedste resultater.
  • At involvering skaber forståelse for målene og kvalificerer løsningerne.
  • At udfordringer undervejs håndteres ved at udforske positive muligheder.
  • At kommunikationen er anerkendende, værdsættende og konstruktiv.
  • At bygge løsningerne på medarbejdernes og organisationens styrker og ressourcer.

 

Vores metoder

Vi anvender bl.a. udforskende kommunikation, dialogiske metoder, Appreciate Inquiry, positiv forandringsledelse, ressourcebaserede værktøjer, kreativ problemløsning samt innovative og kreative tilgange som nogle blandt mange af vores metoder til organisationsudvikling.

 

Referencer

Vi har gennemført organisationsudviklingsforløb i bl.a. UCN, Aalborg Kommune, MAN Diesel & Turbo, EUC Nord, AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole, Post Danmark, Odense Kommune, Frederikshavn Kommune og Martin Professional A/S.

LEDERIET er medlem af