LEDERIET faciliterer kreative processer

 

Kreativ tænkning skaber organisationer i bevægelse

 

Vi leder kreative processer, som skaber mønsterbrud i deltagernes sædvanlige måde at tænke løsninger og idéer. Tankerne sættes fri, og deltagerne får øje på løsninger og nye idéer, de måske ellers ikke ville have været i stand til at få øje på.

 

Vi tilbyder:

 

Uddannelsesforløb om kreativitet

Giver deltagerne viden om kreativitet og egne erfaringer med at være i et kreativt miljø. Deltagerne får en styrket tro på egne og andres idéer og oplever værdien af at få øje på noget nyt sammen med andre.

 

Kreative seminarer

For teams og organisationer som ønsker at skabe mere kreativitet og innovation i hverdagen. Seminaret giver deltagerne et fælles sprog om kreativitet. Deltagerne rejser hjem med egne idéer til udvikling af et kreativt miljø i egen organisation.

 

Kreativ facilitering af processer

Kreative processer med stor involvering og samarbejde blandt deltagerne om at nå frem til en fælles beslutning. Det skaber fælles billede af retningen, opbakning bag beslutningen og lyst til at få det til at lykkes.

 

Vores erfaring er, at den kreative proces er en helt ny, anderledes og meget inspirerende oplevelse for deltagerne. Og så er det sjovt! Det skaber både nye idéer og ryster mennesker sammen på en ny måde.

 

LEDERIET arbejder med kreativitet på flere plan i vores forløb

 

Det ene plan er, at vi tilrettelægger forløbet som en kreativ proces i sig selv. Deltagerne oplever på egen krop, hvordan det føles at være i et kreativt miljø. Deltagerne får på denne måde egne erfaringer med kreativ idéudvikling. Det kan inspirere dem til at afprøve det, de har oplevet, i deres egen organisation.

 

Det andet plan er, at deltagerne udvikler konkrete idéer. I samarbejde med organisationen finder vi frem til, hvilken opgave deltagerne skal tænke idéer til at løse. Udbyttet er, at deltagerne rejser hjem med konkrete idéer, der kan implementeres i egen organisation.

 

Det tredje plan er, at vi undervejs i processen giver deltagerne viden om de forhold, der stimulerer menneskers kreativitet og innovative tænkning.

 

Der er masser af energi i kreativitet. Det er en skabende aktivitet i sig selv, der resulterer i nye idéer, nye løsninger og nye måder at gøre tingene på. Men kreativitet skaber også energi. Det er en frisættende og lystbetonet aktivitet med fremdrift. Det er både motiverende og sjovt at skabe noget nyt.

 

LEDERIETS kreative forløb foregår med masser af positiv energi, som får deltagerne op i kreative højder, man normalt ikke oplever i sin almindelige hverdag. Vores erfaring er, at folk bliver meget begejstret for den kreative arbejdsform, som er ny for de fleste. Ikke mindst fordi det også er sjovt!

 

 

LEDERIET er medlem af