Personlig udvikling gennem ledersparring

 

LEDERIET tilbyder sparring til ledere, som har behov for en samtalepartner for at understøtte sin egen udvikling som leder.

 

LEDERIET er medlem af