Hvem er vi?

 

Kirsten Kjellberg

 

Min mission er god ledelse. Som ledelseskonsulent er jeg ekspert i at tilrettelægge og lede involverende udviklingsprocesser, der skaber værdi, engagement og holdbare løsninger. Baseret på forskningsviden om hvad der virker. Jeg er proceskonsulent om en hals og har høj faglig viden om ledelse, organisationsudvikling, positiv psykologi, strategi, forandringsledelse, innovation og kreativ facilitering. Jeg kan mit håndværk.

 

Jeg har udviklet god ledelse, mennesker og organisationer gennem mere end 20 år som konsulent. Jeg har 10 års ledererfaring som ”spillende træner” for konsulentteams.

 

Jeg er uddannet cand. merc. i organisation og strategi samt master i positiv psykologi. Jeg er tilknyttet Aarhus Universitet og Aalborg Universitet som ekstern lektor, hvor jeg underviser i organisationsudvikling, ledelse og positiv psykologi.

 

Jeg tror, at en dygtig konsulent er kendetegnet ved evnen til at flytte mennesker - ved at kombinere sin faglighed, erfaring og lederevne med stor empati, engagement og et oprigtigt ønske om at gøre en positiv forskel.

 

Organisationer og mennesker er forskellige. Derfor er der aldrig to af mine opgaver eller løsninger, der er ens. Det er en meget udviklende måde at arbejde på, som kommer mine kunder til gode. Mine faglige kompetencer og praktiske erfaringer spænder derfor efterhånden bredt.

 

Jeg er certificeret i Thomas EIQ (Assessement af Følelsesmæssig Intelligens er en metode til at måle følelsesmæssig intelligens og kompence på arbejdspladsen) og Leadership Equity Assesment.

 

Her kan du se Kirstens CV og referencer

 

Tlf. 23234737

Kirsten@lederiet.dk

 

Find Kirsten på LinkedIn.

 

Jesper Thorneman Rasmussen

 

 

Jeg har gennem de sidste godt 20 år arbejdet som konsulent, som leder af konsulenter og som chef i forskellige kommunale stillinger i kommunerne. Derfor har jeg stor erfaring med ledelse i praksis.

 

En af mine styrker er, at jeg sammen med medarbejdere og ledere formår at skabe en fælles vilje og dermed løsninger der omsættes til handling og virker i praksis. Jeg har arbejdet indenfor alle områder og på alle niveauer af den kommunale organisation. Kombinationen af god procesledelse med erfaring i, hvad der virker i praksis, gør mig i stand til at skabe løsninger som tilgodeser helheden og fungerer i virkeligheden i den enkelte enhed.

 

Jeg er drevet af en passion til god ledelse.

 

Tlf. 25273261

Jesper@lederiet.dk

 

 

Lars Bøgh Olsen

 

Jeg har altid beskæftiget mig med rådgivning af kommunale ledere. Min praktiske ledelseserfaring og mange års erfaring med at løse konsulentopgaver kombineret med indsigt i ledelses- og kommunikationsteori er en rigtig god ballast i samarbejdet med kunderne.

 

Jeg har skrevet forskellige artikler om ledelse og er medredaktør og medforfatter på en bog om kommunikation og ledelse som hedder Den Kommunikerende Kommune udgivet på Børsen 2005. Jeg er ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor jeg dels underviser, dels er censor og specialevejleder.

 

Tlf. 22614042

Lars@lederiet.dk

 

LEDERIET er medlem af