Sådan løser vi opgaverne

 

Lederiet er sammensat af tre meget forskellige personer med forskellige indfaldsvinkler til de opgaver, vi præsenteres for. Derfor vil den mest rammende beskrivelse af vores metode være, at den er fleksibel. Når vi stilles overfor en opgave, vil vi typisk præsentere opgaven for hinanden og være lydhør overfor de erfaringer med lignende opgaver, som en af os har gjort tidligere. På den måde udnytter vi bedst de forskellige kompetencer, der er i vores virksomhed. Til glæde for kunden.

 

Fælles for os er, at vi arbejder kvalitativt. Det betyder, at vi hele tiden er opmærksom på, om der findes en eller flere samtalepartnere eller interessenter, der kan kvalificere løsningen af vores opgave.

 

I den kvalitative metode er også indbygget, at vi løbende sammen med vores kunde justerer processen, så vi og vores kunde hele tiden er nogenlunde enige om retningen og det næste skridt i processen.

 

Vi medvirker til at skabe værditilvækst i processen ved at tilføje den viden om ledelse og ledelsesprocesser, som vi har erhvervet gennem opgaveløsning sammen med andre kunder igennem årene. Den erfaring kommer alle vores kunder til gode.

LEDERIET er medlem af